Statistisk sentralbyrå

2 Sannsynlighet for neste barns kjønn, gitt antall tidligere barn og deres kjønnsfordeling, ekskludert flerlinger og innvandrere. Prosent1
  Antall barn
fra før
Sannsynlig-
heten for å
få en gutt
Antall
gutter fra
før
Sannsynlig-
heten for å
få en gutt
Antall
jenter fra
før
Sannsynlig-
heten for å
få en jente
Første barn 0 51,3 0 51,3 0 48,7
Andre barn 1 51,2 0 51,3 1 48,7
      1 51,1 0 48,9
Tredje barn 2 51,4 0 51,3 2 48,7
      1 51,4 1 48,6
      2 51,5 0 48,5
Fjerde barn 3 51,3 0 51,2 3 48,8
      1 51,2 2 48,8
      2 51,3 1 48,7
      3 51,8 0 48,2
Femte barn 4 51,3 0 49,5 4 50,5
      1 52,2 3 47,8
      2 51,1 2 48,9
      3 51,3 1 48,7
      4 51,4 0 48,6
1  Kvinner født ca 1935-1991.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller