Statistisk sentralbyrå

1 Andeler som sier at de er ensomme minst «av og til». Prosent
Variabler Prosent en-somme Antall personer totalt
Alle 21,2 15 048
     
Kjønn    
Menn 18,0 7 414
Kvinner 24,1 7 637
     
Alder    
18-29 år 22,7 2 552
30-39 år 19,0 3 067
40-49 år 18,5 2 895
50-59 år 19,4 2 675
60-69 år 22,5 2 267
70-79 år 27,0 1 269
80 år og over 31,7  325
     
     
Subjektiv helse    
Utmerket 13,0 3 570
Meget god 18,0 4 699
God 24,4 3 600
Nokså god 28,4 2 386
Dårlig 39,2  780
     
Samlivsstatus    
Ugift 34,7 4 943
Gift eller samboer 14,4 10 108
     
Arbeidstilknytning    
Ikke i arbeid 29,5 4 026
I arbeid 18,0 11 025
     
Utdanning    
Grunnutdanning 25,7 3 069
Videregående grunnutdanning 22,4 2 503
Videregående avsluttende 18,9 4 303
Høgskole/universitet 19,1 5 002
     
Innbyggere i kommunen    
Inntil 4 000 22,4 2 451
5 000-10 000 21,2 2 104
10 000-20 000 19,1 3 676
20 000-100 000 20,6 2 444
Mer enn 100 000 22,2 4 373
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller