Statistisk sentralbyrå

2 Har snakket om personlige erfaringer og følelser med kvinnelige venner eller mannlige venner i løpet av det siste året. Menn og kvinner i hele befolkningen, 18-79 år, og blant unge, 18-29 år. 2007. Prosent
  Mannlige venner Kvinnelige venner
Menn, 18-79 år 35 7
Kvinner, 18-79 år 12 55
     
Menn, 18-29 år 48 12
Kvinner, 18-29 år 18 66
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller