Statistisk sentralbyrå

1 Andelen som ikke har noen gode venner andre steder enn hjemstedet, og andelen som ikke har noen gode venner overhodet. 1980, 1983, 1995, 2007. 18-79 år. Prosent
  1980 1983 1995 2007
Ingen gode venner utenom bostedet 14 13 10 8
Menn 14 13 10 8
Kvinner 12 13 9 8
         
Ingen gode venner overhodet        
Menn 3 2 2 2
Kvinner 3 3 1 1
Kilde: Levekårsundersøkelsene og LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller