Statistisk sentralbyrå

1 Naboskapsintegrasjon på en skala fra 0 (lav) til 4 (høy) slik respon-dentene opplever det. Prosent og antall
  Antall Prosent
Totalt 10 287  100
     
Naboskapsintegrasjon    
0 Lav 1 176 11
1 1 213 12
2 1 437 14
3 2 178 21
4 Høy 4 284 42
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA..

Standardtegn i tabeller