Statistisk sentralbyrå

3 Fornøydhet med arbeidsdelingen. Kvinner og menn. Gjennomsnittsskårer, på en skala fra 0 («ikke fornøyd i det hele tatt») til 10 («svært fornøyd»)
  Kvinner Menn
Feminint husarbeid    
Hovedsakelig hun 7,82 8,72
Omtrent like mye 8,96 8,69
Hovedsakelig han 9,05 8,22
Nøytralt husarbeid    
Hovedsakelig hun 7,34 8,62
Omtrent like mye 8,43 8,78
Hovedsakelig han 8,82 8,53
Maskulint husarbeid    
Hovedsakelig hun 6,70 8,72
Omtrent like mye 7,81 8,83
Hovedsakelig han 8,13 8,67
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller