Statistisk sentralbyrå

2 Relative sannsynligheter for ulik arbeidsdeling av feminint, nøytralt og maskulint husarbeid1
  Feminint husarbeid Nøytralt husarbeid Maskulint husarbeid
  Hovedsakelig hun lig hun Omtrent like mye Hovedsakelig han Hovedsakelig hun lig hun Omtrent like mye Hovedsakelig han Hovedsakelig hun lig hun Omtrent like mye Hovedsakelig han
Livsfase                  
Barn 0-5 år 1,5 0,7         0,7 0,8 1,4
Barn 6-13 år 1,4 0,8 0,6 1,4   0,7   0,8 1,3
Barn 14+ år 1,4 0,8              
Ingen barn i husholdet 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Samliv                  
Gift 1,2 0,8           0,8 1,2
Samboer 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arbeid                  
Begge heltid 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Han heltid - hun deltid 1,8 0,6 0,6 1,8 0,8 0,5   0,8  
Han heltid - hun ikke i jobb 1,3 0,8   1,9 0,7 0,7      
Han ikke i jobb - hun i jobb (hel/deltid) 0,8   1,6 0,8   1,5      
Ingen jobber       1,2       0,8  
Alder                  
18-29 år 0,8 1,3   0,7 1,4        
30-39 år 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40-49 år                  
50-59 år 1,8 0,6 0,6 1,6 0,8     0,8  
60+ år 2,2 0,5 0,5 1,9 0,7 0,6   0,7 1,3
Utdanning                  
Lav 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medium                  
Høy 0,6 1,6 1,6 0,7 1,1 1,3   1,2 0,8
Kjønn                  
Kvinne 1,7 0,6 0,5 2,0 0,7 0,6 1,5 2,0 0,5
Mann 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Tabellen viser bare estimater som er signifikante på 5 prosent-nivå. Se beskrivelse av metoden i tekstboks på forrige side.
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller