Statistisk sentralbyrå

1 Arbeidsdeling av husarbeid slik det oppgis av kvinner og menn. Prosent
  Kvinner Menn
Feminint husarbeid    
Hovedsakelig hun 85 79
Omtrent like mye 12 16
Hovedsakelig han 3 5
Nøytralt husarbeid    
Hovedsakelig hun 45 29
Omtrent like mye 44 53
Hovedsakelig han 12 18
Maskulint husarbeid    
Hovedsakelig hun 5 3
Omtrent like mye 18 10
Hovedsakelig han 77 87
     
Antall spurte 4 761 4 920
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller