Statistisk sentralbyrå

2 Sannsynlighet for trivsel i nåværende jobb (0-10). Lineær regresjonsanalyse for sysselsatte kvinner og menn, ustandardiserte regresjonskoeffisienter1
  Kvinner Menn
Yrkesstatus (ref: selvstendige)    
Ansatte - 0,61 *** - 0,21 ***
Arbeidstid (ref: deltid)    
Heltid 0,03 0,05
Arbeidssted (ref: «annet»)    
Fast utenfor hjemmet - 0,19** - 0,11 **
Arbeidstidsordning (ref: uregelmessig)    
Regelmessig arbeidstid 0,14 0,08
Ansettelsesstatus (ref: midl. ansettelse)    
Fast ansettelse -0,12 -0,05
Stillingsnivå (ref: ikke leder)    
Leder andres arbeid 0,24 *** 0,33 ***
Sektor (ref: privat)    
Fylkeskommunal og kommunal 0,31 *** 0,17 **
Statlig 0,24 *** 0,04
Alder 0,02 *** 0,02 ***
Høyeste utdanning (ref: grunnskole)    
Videregående -0,10 - 0,24 ***
Høyskole - 0,42 *** - 0,49 ***
Familiefase (ref: par 18-44 uten barn)    
Enslig 18-44 år 0,18 -0,18
Enslig 45 år + -0,06 - 0,37 **
Enslige forsørgere 0,10 -0,22
Par 44 år + uten barn -0,04 -0,08
Par med barn, yngst barn 0-6 år 0,11 -0,04
Par med barn, yngst barn 7-19 år 0,14 -0,15
1  Signifikansnivå: ***p <0.01 / **p < 0.05.
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller