Statistisk sentralbyrå

1 Trivsel i nåværende jobb blant sysselsatte kvinner og menn i grupper, etter ansettelsesvilkår, arbeidsplasskjennetegn og individuelle bakgrunnskjennetegn. Gjennomsnittlig trivselsskår og andel med hhv. lav og høy trivsel i prosent
  Kvinner Menn
  Gjennomsnittlig skår Andel med lav trivsel (0-5) Andel med høy trivsel (9-10) Gjennomsnittlig skår Andel med lav trivsel (0-5) Andel med høy trivsel (9-10)
Yrkesstatus            
Ansatte 7,8 12 37 7,9 10 37
Selvstendige 8,6 7 58 8,4 8 50
Arbeidstid            
Heltid 7,9 11 39 8,0 9 38
Deltid 7,9 13 38 7,9 12 41
Arbeidssted            
Fast utenfor hjemmet 7,8 12 37 7,9 10 37
Annet 8,2 10 47 8,1 8 42
Arbeidstidsordning            
Regelmessig 7,9 11 39 8,0 9 39
Uregelmessig 7,8 14 37 7,9 10 38
Ansettelsesstatus            
Fast og selvstendig 7,9 11 38 8,0 9 38
Midlertidig 7,8 15 38 7,8 13 41
Stillingsnivå            
Leder 8,0 9 41 8,0 8 41
Ikke leder 7,8 13 37 7,7 12 35
Sektor            
Private firma og selvstendige 7,8 14 37 8,0 10 39
Fylkeskommunal og kommunal 8,0 9 40 8,0 8 39
Statlig 7,9 11 37 7,9 9 34
Kjønnsbalanse på arbeidsplassen            
Mest kvinner 7,8 12 37 7,6 12 31
Delt 7,8 12 38 7,8 10 33
Mest menn 7,8 12 35 8,0 9 39
Selvstendige 8,6 7 58 8,4 8 50
Alder            
Under 20 år 8,0 10 43 7,6 10 35
20-29 7,3 19 29 7,7 14 37
30-39 7,7 14 34 7,9 10 36
40-49 8,1 10 41 7,9 9 36
50-59 8,1 8 40 8,1 9 39
60-69 8,4 7 49 8,4 7 49
70-79 9,2 9 82 9,3 0 78
Høyeste utdanning            
Ingen/grunnskole 8,0 13 44 8,1 10 44
Videregående 8,0 11 40 8,0 9 39
Høyskole 7,7 11 33 7,8 10 33
Familiefase            
Enslig 18-44 år 7,6 15 33 7,7 12 34
Enslig 45 år + 8,2 10 46 7,9 13 39
Enslige forsørgere 7,9 11 42 8,0 9 42
Par 18-44 år uten barn 7,5 17 31 7,8 10 36
Par 44 + år uten barn 8,2 7 42 8,3 7 45
Par med barn, yngst barn 0-6 7,7 14 34 7,9 9 36
Par med barn, yngst barn 7-19 8,0 10 42 8,1 8 40
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller