Statistisk sentralbyrå

3 Samliv, etter utdanning. Kvinner og menn født 1960-1969. Prosent
  Antall samliv
  Menn Kvinner
  0 1 2 3 eller flere 0 1 2 3 eller flere
Grunnskole 8 57 26 8 2 59 31 8
Videregående skole 5 63 28 4 3 64 26 7
Universitet/høgskole 8 66 24 3 5 66 23 5
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller