Statistisk sentralbyrå

2 Medianalder ved første samboerskap, etter landsdel. Kvinner og menn født 1965-1984
  Alle
Oslo og Akershus 25,9
Hedmark og Oppland 23,3
Sør-Østlandet 23,4
Agder og Rogaland 24,7
Vestlandet 23,7
Trøndelag 23,2
Nord-Norge 22,5
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller