Statistisk sentralbyrå

1 Medianalder ved første samboerskap for kvinner og menn født 1950-1980
  Alle Menn Kvinner
1955-1959 25,6 25,8 25,2
1960-1964 24,1 25,8 22,4
1965-1969 23,7 24,6 22,7
1970-1974 24,0 25,2 22,3
1975-1979 24,3 25,6 23,1
1980-1984 - - 22,8
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA.

Standardtegn i tabeller