Statistisk sentralbyrå

1 Fritid og kultur
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9.1. Skjønnlitterære bokutgivelser. Antall 1 274 1 141 1 193 1 102  903 1 223  903 1 813 1 152 1 565 1 618 1 705 1 736 1 942 2 022 2 037 1 970 1 914 1 936 1 892 1 922 1 903 1 952 1 946 2 015 2 275 2 337 2 192
                                                         
9.2. Utlån per innbygger fra folkebibliotek. Antall 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,2 4,7 4,8 4,7 4,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 3,6
                                                         
9.3. Boklesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 21 .. 18 19 19 17 18 19 20 22 23 23 23 25 24 23
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 .. 12 14 15 14 13 15 16 17 17 17 19 19 18 18
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 24 .. 24 24 23 21 23 24 24 26 28 30 27 32 30 27
                                                         
9.4. Dagsavisers nettoopplag per 1 000 innbyggere1  429  441  443  448  455  463  484  494  497  557  510  494  688  610  606  594  590  591  587  583  568  553  545  531  518  524  483  472
                                                         
9.5. Avislesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 84 .. 85 84 82 84 81 81 77 78 77 77 75 74 74 72
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 86 .. 86 85 84 85 84 84 79 78 78 78 75 74 74 73
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 81 .. 85 83 80 83 79 78 76 77 76 76 74 73 74 72
                                                         
9.6. Antall minutter fjernsynsseing en gjennomsnittsdag. 9-79 år2  135 .. ..  144 ..  121  142 ..  153  148 ..  114  108 ..  113  124  117  119  119  141  138  156  146  141  142  147  148  152
Menn .. .. .. .. .. .. .. ..  156  149 ..  116  115 ..  121  128  120  122  126  147  142  152  151  145  147  149  149  158
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. ..  150  146 ..  113  101 ..  105  121  114  117  113  136  133  159  140  137  137  146  147  146
                                                         
9.7. Tilgang til PC hjemme. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. 9 .. 13 .. .. .. .. .. .. 33 39 43 50 57 67 71 75 76 77 79 83 85 87
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 42 44 52 59 68 74 77 79 79 82 86 88 89
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 36 41 47 54 66 69 73 74 75 77 81 83 85
                                                         
9.8. Tilgang til Internett hjemme. 9-79 år. Prosent . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 13 22 36 52 60 63 64 66 74 79 83
Menn . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 14 26 38 54 62 64 65 68 76 81 86
Kvinner . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 13 19 35 49 57 61 64 64 72 77 81
                                                         
9.9. Antall kinobesøk per innbygger 4,3 4,0 3,7 3,8 3,1 3,1 2,7 3,0 2,8 3,0 2,7 2,5 2,2 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,9 2,6 2,4 2,6 2,3
                                                         
9.10. På kino siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 52 .. 61 58 62 60 68 63 65 69 66 66 68 67 67 67
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 51 .. 62 56 61 59 67 61 64 67 64 64 68 66 66 67
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61 53 .. 61 61 63 61 70 65 66 71 69 69 68 68 69 67
                                                         
9.11. Antall teater-/operabesøk per 1 000 innbyggere  270  304  288  280  259  277  271  280  300  308  311  319  337  347  277  295  253  293  308  314  322  313  332  338  351  332  379  381
                                                         
9.12. På klassiske konserter siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 .. .. 34 .. .. 37 .. .. 37 .. .. .. 35 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 .. .. 29 .. .. 33 .. .. 32 .. .. .. 29 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 .. .. 39 .. .. 40 .. .. 41 .. .. .. 41 .. .. ..
                                                         
9.13. Har benyttet kulturtilbud siste 12 måneder. 9-79 år3. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89 .. .. 91 .. .. 90 .. .. 92 .. .. .. 93 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88 .. .. 90 .. .. 90 .. .. 91 .. .. .. 92 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 .. .. 91 .. .. 89 .. .. 93 .. .. .. 94 .. .. ..
                                                         
9.14. Egen kulturaktivitet siste to år. 9-79 år4. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 .. .. 35 .. .. 32 .. .. 32 .. .. .. 31 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 .. .. 29 .. .. 27 .. .. 27 .. .. .. 28 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 .. .. 40 .. .. 36 .. .. 37 .. .. .. 35 .. .. ..
                                                         
9.15. Medlemmer i Norges idrettsforbund i 1 000 1 392 1 457 1 479 1 561 1 605 1 624 1 633 1 645 1 614 1 583 1 632 1 710 1 702 1 716 1 721 1 727 1 746 1 783 1 887 1 837 1 648 1 757 1 849 1 884 1 966 1 676 1 702 1 738
Menn  922  936  950  996 1 012 1 027 1 034 1 037 1 008  985  998 1 047 1 045 1 057 1 066 1 074 1 079 1 076 1 160 1 134 1 020 1 082 1 137 1 166 1 201 1 019 1 029 1 047
Kvinner  470  521  528  565  593  597  599  608  606  598  634  663  657  659  655  653  667  664  727  702  628  675  712  718  765  657  673  691
                                                         
9.16. Antall overnattinger på feriereise siste 12 måneder. 16-79 år5 .. .. 16,0 .. .. .. 17,2 .. .. .. .. .. 13,9 14,5 13,7 .. .. 14,0 14,2 15,6 15,1 15,7 15,0 16,4 16,1 16,1 17,0 16,2
Menn .. .. 15,0 .. .. .. 16,5 .. .. .. .. .. 13,6 13,7 12,4 .. .. 13,2 13,9 14,2 14,3 15,0 14,4 14,9 14,2 14,1 15,5 14,9
Kvinner .. .. 18,0 .. .. .. 17,9 .. .. .. .. .. 14,1 15,3 14,8 .. .. 14,7 14,7 17,0 15,8 16,3 15,5 17,9 18,0 18,1 18,5 17,6
                                                         
9.17. Ikke vært på feriereise siste 12 måneder. 16-79 år. Prosent .. .. 26 .. .. .. 23 .. .. .. .. .. 27 27 28 .. .. 26 28 24 25 23 25 22 25 24 20 21
Menn .. .. 29 .. .. .. 24 .. .. .. .. .. 27 29 30 .. .. 28 29 26 28 22 25 24 29 25 22 25
Kvinner .. .. 23 .. .. .. 22 .. .. .. .. .. 27 25 25 .. .. 24 28 22 22 24 25 20 20 23 17 18
1  Inkludert søndagsutgaver. Fra og med 1989 regnes Aftenpostens aftennummer som egen avis.
2  Tall for februar til og med 1989, deretter årsgjennomsnitt.
3  Kino, teater/musikal/revy, folkebibliotek, konsert, museum, kunstutstilling, ballett-/danseforestilling eller opera/operette.
4  Med i/opptrådt offentlig med amatørteater/revygruppe siste to år, med i kunstforening, driver med/har stilt ut billedkunst/kunsthåndverk siste to år, med i/har opptrådt offentlig med kor/orkester siste to år eller spiller instrument regelmessig.
5  Før 1999 var det antall dager på feriereiser siste 12 måneder, 16-79 år.
Kilde: 9.1-9.2, 9.4, 9.9, 9.11 og 9.15: Kulturstatistikk. 9.3, 9.5-9.8: Mediebruksundersøkelsene. 9.10, 9.12-9.14: Kulturbruksundersøkelsene. 9.16, 9.17: Ferieundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller