Statistisk sentralbyrå

2 Barn 0-17 år, etter antall hjemmeboende foreldre1 og foreldrenes samlivsform. Landsdel. 1. januar 2008. Prosent
  Bor med begge foreldrene Bor med en av foreldrene
  Gifte foreldre Samboende foreldre Mor Mor, stefar2 Far Far, stemor3
Hele landet 57,5 17,2 14,5 7,0 2,7 1,1
Agder og Rogaland 66,8 11,1 12,3 6,5 2,2 1,0
Oslo og Akershus 60,3 15,0 15,6 5,3 2,7 1,1
Vestlandet 58,4 19,2 12,9 6,3 2,3 0,9
Sør-Østlandet 56,9 15,3 15,6 8,1 2,8 1,3
Hedmark og Oppland 51,3 21,7 14,7 7,8 3,1 1,3
Trøndelag 50,3 23,9 13,9 7,7 2,9 1,2
Nord-Norge 46,9 22,7 16,7 9,2 3,1 1,4
1  Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
2  Gifte eller samboende. Kan også være mor og stemor.
3  Gifte eller samboende. Kan også være far og stefar. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller