Statistisk sentralbyrå

1 Barnløse menn ved 50-årsalder og kvinner ved 45-årsalder. Prosent
År Kvinner Menn
1990 9,0 13,6
1995 9,4 13,3
2000 11,2 14,4
2005 11,9 16,6
2007 12,0 18,0
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller