Statistisk sentralbyrå

3 Enslige mindreårige og alle barn i fosterhjem, etter alder og type fosterhjem. Per 31. desember 2005. Absolutte tall, og prosent i parentes
  I alt Familieplassert Utenom familien
Enslige mindreårige      
0-22 år 178 (100) 59 (33) 119 (67)
0-14 år 43 (100) 18 (42) 25 (58)
15-22 år 135 (100) 41 (30) 94 (70)
       
Alle barn i fosterhjem      
0-22 år 7 030 (100) 1 491 (21) 5 539 (79)
0-14 år 4 638 (100) 984 (21) 3 654 (79)
15-22 år 2 392 (100) 507 (21) 1 885 (79)
Kilde: Rapporter 2007/41: Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller