Statistisk sentralbyrå

2 Enslige mindreårige med plasseringstiltak fra barnevernet, etter alder og type tiltak. Per 31. desember 2005. Absolutte tall, og prosent i parentes
Aldersgrupper I alt Fosterhjem Institusjon Bolig
 0-22 år 439 (100) 178 (41) 61 (14) 200 (46)
         
 0-14 år 58 (100) 43 (74) 14 (24) 1 (2)
15-17 år 147 (100) 87 (59) 23 (16) 37 (25)
18-22 år 234 (100) 48 (21) 24 (10) 162 (69)
Kilde: Rapporter 2007/41: Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller