Statistisk sentralbyrå

1 Antall innvandrere, etter ulike definisjoner. 1. januar 2007
  Antall
Førstegenerasjonsinnvandrere  342 000
Første- og annengenerasjonsinnvandrere  415 000
«Med innvandringsbakgrunn»  665 000
Kilde: Innvandrerbefolkningen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller