Statistisk sentralbyrå

7 Høyre-venstre-score, etter parti blant ikke-vestlige innvandrere (kommunevalget 2007) og alle velgere ved stortingsvalget 2005
  Ikke-vestlige innvandrere, kommunevalg 2007 (N) Velgere, stortingsvalg 2005 (N)
SV 4.52 -60 2.85 -173
Ap 4.32 -149 3.95 -666
Mellompartiene 4.73 -28 5.50 -307
H 6.02 -46 7.30 -269
Sum (alle partier) 4.76 -326 5.21 -1 636
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller