Statistisk sentralbyrå

6 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter inntekt. Kommunevalget 2007. Prosent
  Under 50 000 50 000- 199 999 200 000- 399 999 400 000 og over
RV 0 5 2 3
SV 24 19 19 3
Ap 53 54 54 40
Sp 0 1 3 3
KrF 3 5 1 5
V 9 1 3 3
H 6 9 11 30
Frp 0 4 6 13
Andre 5 2 1 0
Sum  100  100  100  100
N 62  141  162 36
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller