Statistisk sentralbyrå

5 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter forenklet innvandringsgrunn. Kommunevalget 2007. Prosent
  Uten flyktningbakgrunn Med flyktningbakgrunn
RV 3 3
SV 21 14
Ap 45 66
Sp 2 1
KrF 3 4
V 4 2
H 14 6
Frp 6 3
Andre 2 1
Sum  100  100
N  260  141
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller