Statistisk sentralbyrå

4 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter religiøs tilhørighet. Kommunevalget 2007. Prosent
  Kristne Muslimer Andre
RV 1 2 5
SV 9 28 10
Ap 45 56 55
Sp 2 0 5
KrF 9 0 0
V 2 4 4
H 13 10 12
Frp 14 0 5
Andre 5 0 4
Sum  100  100  100
N  137  135  127
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller