Statistisk sentralbyrå

3 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter alder. Kommunevalget 2007. Prosent
  18-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
RV 0 3 4 1
SV 25 17 21 12
Ap 54 55 48 56
Sp 0 2 2 3
KrF 0 3 4 3
V 2 3 6 1
H 16 11 9 13
Frp 0 4 5 10
Andre 3 2 1 1
Sum  100  100  100  100
N 72  129  110 85
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller