Statistisk sentralbyrå

2 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter kjønn. Kommunevalget 2007. Prosent
  Menn Kvinner
RV 6 1
SV 18 18
Ap 52 53
Sp 1 2
KrF 4 2
V 2 5
H 9 13
Frp 5 5
Andre 3 1
Sum  100  100
N  169  232
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller