Statistisk sentralbyrå

1 Stemmegivning blant ikke-vestlige innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel), sammenliknet med valgresultatet. Kommunevalget 2007. Prosent
  Alle ikke- vestlige Øst- Europa Asia Afrika Latin- Amerika Valgresultatet ved kommunevalget
RV 3 0 3 4 14 1,9
SV 19 11 20 21 24 6,2
Ap 53 45 55 61 33 29,6
Sp 1 5 1 0 0 8,0
KrF 3 4 2 7 0 6,4
V 3 4 3 2 9 5,9
H 11 14 12 3 10 19,3
Frp 5 15 2 2 5 17,5
Andre 2 2 2 0 5 5,2
Sum  100  100  100  100  100  100
N  401 90  211 54 46  
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller