Statistisk sentralbyrå

5 Siktelser, etter kjønn, alder, oppklaringsprosent og utvalgte typer voldslovbrudd. 2005. Prosentandel til narkotikasiktede og antall
  I alt1 Kjønn Alder. År Antall siktelser (N) Oppklaringsprosent
  Menn Kvinner 05-14 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59
Vold mot offentlig tjenestemann 39 41 28 14 34 42 55 41 37 30 13  914 92,6
Forbrytelse mot den personlige frihet 34 35 24 6 32 45 46 50 35 26 5 3 657 48,9
Trusler 35 35 24 5 32 44 47 50 35 27 4 3 463 49,0
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 20 21 14 3 17 26 25 26 21 12 3 10 199 62,0
Legemsfornærmelse 19 19 13 4 16 25 25 25 20 11 4 7 785 62,6
Legemsbeskadigelse 25 25 22 2 20 30 27 31 25 14 2 2 165 59,5
1  Inneholder 155 siktelser til personer 60 år og eldre og 1 siktelser med uoppgitt alder, hvorav henholdsvis 1 og null siktelser til narkotikasiktede.
Kilde: Etterforskede lovbrudd, Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller