Statistisk sentralbyrå

4 Siktelser, etter kjønn, alder, oppklaringsprosent og utvalgte typer lovbrudd. 2005. Prosentandel til narkotikasiktede og antall
  I alt1 Kjønn Alder. År Antall siktelser (N) Oppklaringsprosent
  Menn Kvinner 05-14 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59
Alle typer lovbrudd 42 43 37 5 27 45 53 53 50 36 10  200 583 49,0
Forbrytelser 61 61 61 9 41 64 71 69 67 57 23  105 307 35,4
Forbrytelse mot straffeloven 53 54 50 6 29 52 62 62 62 52 20 81 668 29,9
Tyveri 54 55 44 8 26 50 59 59 66 56 34 23 379 12,7
Simpelt tyveri2 50 52 40 7 19 44 56 58 61 51 22 11 291 12,9
Fra bedrift, kontor og lager 51 50 57 14 15 47 58 51 56 46 27  664 16,8
Fra butikk 45 50 34 1 12 47 55 51 52 41 15 3 440 60,4
Fra leilighet, bolighus og hytte 56 57 53 15 26 54 66 68 63 61 33  916 14,2
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 64 63 76 - 18 63 62 76 83 74 67  323 12,1
Fra offentlig bygning og institusjon 35 37 26 11 14 42 36 55 51 48 50  470 12,8
Fra befordringsmiddel 58 57 75 19 21 44 55 70 73 78 22 1 101 10,9
Fra garderobe 28 34 18 13 17 45 75 53 60 75 -  212 7,0
Sykkeltyveri 60 60 71 - 10 52 81 80 78 65 67  389 2,7
Annet simpelt tyveri 50 51 46 6 24 37 53 60 65 50 23 3 617 11,9
Grovt tyveri 54 54 54 9 30 51 58 52 65 59 64 8 381 10,6
Fra forretning, bedrift, kontor og lager 59 59 65 6 32 58 59 55 74 68 81 1 998 17,3
Fra leilighet, bolighus og hytte 47 47 55 11 42 51 61 36 53 46 92 1 917 15,4
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 71 71 65 - 29 56 89 72 75 76 75  296 6,5
Fra offentlig bygning og institusjon 52 52 55 9 23 68 61 61 79 92 50  459 16,9
Fra befordringsmiddel 56 56 56 32 14 41 58 59 67 75 40 1 554 7,0
Annet grovt tyveri 50 51 47 8 26 49 52 56 61 53 39 2 157 8,8
Brukstyveri av motorkjøretøy3 66 67 61 10 31 64 71 80 79 77 56 3 707 19,5
Bil 71 72 59 16 40 65 73 79 79 80 56 2 926 23,8
Annet, brukstyveri av motorkjøretøy 45 45 69 9 15 59 62 83 72 58 -  653 11,2
Utpressing og ran 51 51 49 6 49 44 61 61 54 39 25  722 30,3
Ran 56 55 67 7 47 52 70 67 53 58 33  445 29,5
Grovt ran 41 41 44 - 50 32 33 63 55 23 -  223 31,8
Heleri og etterfølgende bistand 69 69 69 6 29 62 68 75 76 68 58 5 582 77,4
Heleri 72 72 71 4 29 64 71 79 78 71 52 4 699 80,3
Grovt heleri 59 57 71 - -  100 55 49 57 68 79  274 79,6
Annet, heleri og etterfølgende bistand 56 56 56 14 29 43 49 61 70 48 50  609 60,6
Forseelser 22 23 15 1 11 21 30 32 30 18 3 95 276 81,2
Forseelse mot straffeloven 30 34 16 1 12 33 41 47 42 29 7 23 712 74,6
Naskeri 29 39 16 1 8 40 48 50 44 31 8 11 921 87,8
1  Inneholder4 473 siktelser til personer 60 år og eldre og 9 siktelser med uoppgitt alder, hvorav henholdsvis 65 og 1 siktelser til narkotikasiktede.
2  159 siktelser for simpelt tyveri «fra kafé og restaurant», hvorav 45 prosent til narkotikasiktede (oppklaringsprosent = 2,9).
3  Inneholder 128 siktelser for brukstyveri av «motorsykkel», hvorav 69 prosent til narkotikasiktede (oppklaringsprosent = 11,2).
Kilde: Etterforskede lovbrudd, Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller