Statistisk sentralbyrå

3 Siktelser for forbrytelser, etter forbrytelsesgruppe, type siktede, kjønn og alder. 2005. Antall
  Forbrytelse,
i alt1
Narkotika-
forbrytelse
Økonomisk
forbrytelse
Annen vinnings-
forbrytelse
Voldsforbrytelse Seksual-
forbrytelse
Skadeverk,
forbrytelse
Annen forbrytelse
(inkl. miljø)
I alt1 105 307 37 349 4 933 35 509 14 832 1 770 4 937 5 977
Ikke narkotikasiktede 41 450 - 3 814 17 103 11 164 1 656 3 711 4 002
Narkotikasiktede 63 857 37 349 1 119 18 406 3 668  114 1 226 1 975
Kjønn                
Menn 92 430 32 092 4 463 31 015 13 399 1 732 4 507 5 222
Ikke narkotikasiktede 36 394 - 3 466 14 615 9 975 1 620 3 343 3 375
Narkotikasiktede 56 036 32 092  997 16 400 3 424  112 1 164 1 847
Kvinner 12 877 5 257  470 4 494 1 433 38  430  755
Ikke narkotikasiktede 5 056 -  348 2 488 1 189 36  368  627
Narkotikasiktede 7 821 5 257  122 2 006  244 2 62  128
Alder                
05-14 år 2 793  110 5 1 084  600 76  848 70
Ikke narkotikasiktede 2 553 - 5  995  575 72  837 69
Narkotikasiktedes  240  110 - 89 25 4 11 1
15-17 år 8 276 2 038 71 2 922 1 857  153  903  332
Ikke narkotikasiktede 4 892 - 56 2 147 1 488  143  794  264
Narkotikasiktede 3 384 2 038 15  775  369 10  109 68
18-20 år 14 259 5 650  290 4 398 2 368  157  850  546
Ikke narkotikasiktede 5 197 -  234 2 266 1 646  146  544  361
Narkotikasiktede 9 062 5 650 56 2 132  722 11  306  185
21-24 år 17 825 7 903  522 5 241 2 326  226  764  843
Ikke narkotikasiktede 5 244 -  309 2 219 1 582  198  488  448
Narkotikasiktede 12 581 7 903  213 3 022  744 28  276  395
25-29 år 17 066 6 788  762 6 032 1 895  225  470  894
Ikke narkotikasiktede 5 253 -  543 2 481 1 257  205  269  498
Narkotikasiktede 11 813 6 788  219 3 551  638 20  201  396
30-39 år 28 155 9 978 1 598 10 627 3 116  465  628 1 743
Ikke narkotikasiktede 9 410 - 1 186 3 997 2 301  438  378 1 110
Narkotikasiktede 18 745 9 978  412 6 630  815 27  250  633
40-49 år 12 576 4 225 1 125 3 776 1 838  247  343 1 022
Ikke narkotikasiktede 5 460 -  957 1 735 1 513  238  278  739
Narkotikasiktede 7 116 4 225  168 2 041  325 9 65  283
50-59 år 3 764  611  477 1 380  675  124  102  395
Ikke narkotikasiktede 2 909 -  448 1 215  647  123 94  382
Narkotikasiktede  855  611 29  165 28 1 8 13
1  Inneholder 587 siktelser til personer 60 år og eldre og 6 med uoppgitt alder, hvorav henholdsvis 60 og 1 siktelser til narkotikasiktede.
Kilde: Etterforskede lovbrudd, Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller