Statistisk sentralbyrå

2 Narkotikasiktelser, etter kjønn, type narkotikasiktede og type narkotikalovbrudd. 2005. Antall
  Begge kjønn Menn Kvinner
  I alt Kun narkotikasiktet Ikke kun narkotikasiktet I alt Kun narkotikasiktet Ikke kun narkotikasiktet I alt Kun narkotikasiktet Ikke kun narkotikasiktet
Narkotikaforbrytelser i alt 37 349 13 016 24 333      32 092 10 488 21 604      5 257 2 528 2 729
Forbrytelse mot straffeloven1 17 662 6 322 11 340 15 419 5 251 10 168 2 243 1 071 1 172
Allmennfarlig forbrytelse 17 641 6 315 11 326 15 400 5 244 10 156 2 241 1 071 1 170
Narkotikaforbrytelse 15 913 5 436 10 477 13 867 4 504 9 363 2 046  932 1 114
Grov narkotikaforbrytelse 1 442  705  737 1 294  608  686  148 97 51
Annet, allmennfarlig forbrytelse  286  174  112  239  132  107 47 42 5
Forbrytelse mot lov om legemidler mv.2 19 687 6 694 12 993 16 673 5 237 11 436 3 014 1 457 1 557
Narkotika, bruk 11 971 4 332 7 639 10 067 3 345 6 722 1 904  987  917
Narkotika, besittelse 7 643 2 335 5 308 6 544 1 869 4 675 1 099  466  633
1  Inneholder kun narkotikalovbrudd, hvorav 21 siktelser for «grovt heleri», hvorav 7 siktelser til narkotikasiktede med kun narkotikasiktelser.
2  Inneholder 73 siktelser for «narkotika, diverse», hvorav 27 siktelser til narkotikasiktede med kun narkotikasiktelser.
Kilde: Etterforskede lovbrudd, Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller