Statistisk sentralbyrå

1 Narkotikasiktede og narkotika­siktelser, etter type siktede, kjønn og alder. 2005. Antall
  Narkotikasiktede Narkotikasiktelser1
I alt 15 568 37 349
Type siktede    
Kun narkotikasiktet 7 335 13 016
Ikke kun narkotikasiktet 8 233 24 333
Kjønn    
Menn 13 049 32 092
Kvinner 2 519 5 257
Alder    
05-14 år 88  117
15-17 år 1 058 2 134
18-20 år 2 579 5 870
21-24 år 3 171 7 847
25-29 år 2 754 6 695
30-39 år 3 808 9 915
40-49 år 1 770 4 138
50 + år  339  632
1  Inneholder én siktelse med uoppgitt alder.
Kilde: Etterforskede lovbrudd, Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller