Statistisk sentralbyrå

3   Årsakene til beboernes henvendelse på krisesentrene, etter opprinnelse. Første opphold i 20061. Prosent
Årsak til Opprinnelse
I alt Norsk Utenlandsk
Psykisk vold 81 82 81
Fysisk vold 61 58 63
Trusler 58 60 57
Barnemishandling 8 5 10
Voldtekt 6 6 5
Incest mot bruker 1 2 1
Incest mot brukers barn 1 1 1
Annen seksuell vold 4 4 4
Tvangsgifte 2 0 4
Annet 9 8 9
       
Antall svar (N) 1 834  811 1 023
1  2006: I alt 1 899 beboere, av disse hadde 43 ikke oppgitt årsak til henvendelsen, og 27 hadde ukjent opprinnelse. 5 beboere mangler begge opplysningene.
Kilde: Kleven og Lien, 2007.

Standardtegn i tabeller