Statistisk sentralbyrå

2   Beboernes relasjon til overgriper ved første opphold, etter beboers opprinnelse. 20061. Prosent
Relasjon Opprinnelse
I alt Norsk Utenlandsk
I alt  100  100  100
Ektefelle/samboer 67 64 69
Tidligere ekte-      
felle/samboer 12 15 9
Kjæreste 4 6 2
Foreldre 4 2 6
Sønn/datter/annet      
familiemedlem 3 3 3
Annen kjent person 4 6 3
Ukjent person 1 1 1
Flere overgripere 5 3 7
       
Antall svar (N) 1 823  793 1 030
1  I alt 1 899 beboere, av disse hadde 54 ukjent relasjon og 27 ukjent opprinnelse. 5 beboere mangler begge opplysningene.
Kilde: Kleven og Lien, 2007.

Standardtegn i tabeller