Statistisk sentralbyrå

1   Beboernes alder ved første opphold, etter opprinnelse. 20061. Prosent
Alder Opprinnelse
Total Norsk Utenlandsk
I alt  100  100  100
Under 18 år 1 1 2
18-29 år 37 27 45
30-39 « 34 29 37
40-49 « 18 25 13
50-59 « 8 14 3
Over 60 år 2 4 -
       
Antall svar (N) 1 852  812 1 040
1  I alt 1 899 beboere, av disse hadde 29 ukjent alder og 27 ukjent opprinnelse. 9 beboere mangler begge opplysningene.
Kilde: Kleven og Lien, 2007.

Standardtegn i tabeller