Statistisk sentralbyrå

1   Største ikke-vestlige landgrupper i kommunene. 2006
Kommune Største ikke-vestlige landgruppe Nest-største Tredjestørste
0106 Fredrikstad Irak Serbia og Montenegro Bosnia-Hercegovina
0219 Bærum Iran Pakistan Polen
0230 Lørenskog Pakistan Vietnam Sri Lanka
0231 Skedsmo Vietnam Pakistan Iran
0301 Oslo Pakistan Somalia Sri Lanka
0602 Drammen Tyrkia Pakistan Iran
0806 Skien Somalia Irak Serbia og Montenegro
1001 Kristiansand Vietnam Chile Serbia og Montenegro
1102 Sandnes Vietnam Bosnia-Hercegovina Pakistan
1103 Stavanger Tyrkia Vietnam Somalia
1201 Bergen Irak Vietnam Chile
1601 Trondheim Tyrkia Vietnam Irak
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller