Statistisk sentralbyrå

5   Tid brukt til TV, video/DVD, hjemme-PC og TV-spill sammenlagt på fritida en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 2006. Timer
  0 timer Under 1 time 1 - 2.59 timer 3 - 4.59 timer 5 - 6.59 timer 7 - 7.59 timer 8 timer eller mer
Alle 10 8 29 27 14 4 8
               
Menn 8 8 28 27 15 4 11
Kvinner 12 7 31 26 14 5 5
               
9-12 år 5 10 49 23 9 1 3
13-15 « 7 6 21 31 21 6 8
16-19 « 5 5 21 28 17 7 17
20-24 « 6 9 21 24 17 8 16
25-34 « 9 6 33 23 16 5 8
35-44 « 9 8 30 28 16 2 7
45-54 « 12 9 32 27 11 4 5
55-66 « 14 10 28 27 12 3 6
67-79 « 14 4 26 31 14 5 6
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2006, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller