Statistisk sentralbyrå

3   Tid brukt til TV, video/DVD, hjemme-PC og TV-spill og skjermseing sammenlagt på fritida en gjennomsnittsdag, etter alder. 1994 og 2006. Timer og minutter
  Fjernsyn Hjemme-PC Video/DVD TV-spill Total skjermseing
  1994 2006 1994 2006 1994 2006 1994 2006 1994 2006
9-12 år 1.45 1.46 0.09 0.29 0.10 0.15 0.11 0.11 2.14 2.41
13-15 år 1.57 2.25 0.20 1.13 0.18 0.20 0.05 0.09 2.39 4.06
16-19 år 1.36 2.26 0.10 1.43 0.20 0.23 0.04 0.08 2.09 4.43
20-24 år 1.33 2.36 0.12 1.27 0.13 0.19 0.00 0.06 1.59 4.28
25-34 år 1.48 2.23 0.13 1.04 0.10 0.09 0.00 0.02 2.12 3.38
35-44 år 1.50 2.21 0.12 0.53 0.05 0.08 0.01 0.00 2.08 3.23
45-54 år 2.00 2.21 0.11 0.37 0.03 0.03 0.00 0.00 2.14 3.02
55-66 år 2.10 2.31 0.06 0.27 0.02 0.04 0.00 0.00 2.18 3.01
67-79 år 2.16 3.08 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 2.17 3.20
Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller