Statistisk sentralbyrå

2   Tid brukt til TV, video/DVD, hjemme-PC og TV-spill sammenlagt på fritida en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 1994, 1998, 1999, 2003 og 2006. Timer og minutter
  1994 1998 1999 2003 2006
Menn 2.27 2.34 3.01 3.23 3.46
Kvinner 1.59 2.06 2.36 2.49 3.12
           
9-12 år 2.14 2.07 2.27 2.47 2.41
13-15 år 2.39 3.34 3.53 4.16 4.06
16-19 år 2.09 2.49 3.18 4.02 4.43
20-24 år 1.59 2.26 3.24 3.39 4.28
25-34 år 2.12 2.17 2.42 3.06 3.38
35-44 år 2.08 2.12 2.25 2.54 3.23
45-54 år 2.14 2.02 2.32 2.37 3.02
55-66 år 2.18 2.09 2.30 2.51 3.01
67-79 år 2.17 2.25 3.02 3.05 3.20
           
Menn          
9-15 år 2.56 3.04 3.19 3.46 3.24
16-24 år 2.09 3.04 3.39 4.14 4.48
25-44 år 2.28 2.27 2.46 3.15 3.50
45-66 år 2.30 2.13 2.47 2.58 3.20
67-79 år 2.09 2.44 3.28 3.08 3.28
           
Kvinner          
9-15 år 1.56 2.30 2.53 3.11 3.13
16-24 år 1.58 2.12 3.03 3.18 4.19
25-44 år 1.51 2.02 2.35 2.45 3.07
45-66 år 2.03 1.57 2.16 2.28 2.43
67-79 år 2.23 2.10 2.39 3.02 3.12
Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller