Statistisk sentralbyrå

1   Tid brukt til fjernsyn, hjemme-PC, video/DVD, TV-spill samt skjermseing sammenlagt på fritida en gjennomsnittsdag. 1994, 1998, 1999, 2003 og 2006. Timer og minutter
  1994 1998 1999 2003 2006
Fjernsyn 1.53 1.59 2.21 2.21 2.28
Hjemme-PC 0.10 0.13 0.18 0.35 0.50
Video/DVD 0.08 0.06 0.07 0.08 0.09
TV-spill 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
Total skjermseing 2.13 2.19 2.48 3.06 3.29
Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller