Statistisk sentralbyrå

4   Liste over 20 viktige kroniske sykdommer i allmennpraksis. Listen består kun av lidelser som alltid er kroniske. Sortert etter hyppigste forekomst
Diagnoser
Høyt blodtrykk
Hjerterytmeforstyrrelse
Diabetes mellitus (sukkersyke)
Slitasjegikt (inkl. hofte og kne)
Leddgikt/andre reumatiske sykdommer
Hjertesvikt
Angina pectoris
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Hypotyreose (Lavt stoffskifte)
Høyt kolesterol
Migrene
Psoriasis
Demens
Hørselsvekkelse
Epilepsi
Beinskjørhet
Multippel sklerose
Parkinsonisme
Psykisk utviklingshemming
Glaukom (Grønn stær)
Kilde: Statistikk fra allmennlegetjenesten (SEDA), Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller