Statistisk sentralbyrå

3   Mosjonerer ukentlig eller oftere, etter kjønn og alder. Prosent. 1998, 2002 og 2005
Alder 1998 2002 2005
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
16-24 år 72 66 77 73 78 78
25-44 år 63 57 67 63 75 66
45-66 år 58 54 67 59 76 67
67 år og over 43 52 48 57 59 66
Alder i alt 59 57 65 62 73 68
Kilde: Helse- og levekårsundersøkelsen 1998, 2002 og 2005, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller