Statistisk sentralbyrå

2   De viktigste dødsårsakene, etter kjønn. Prosent. 2004
Dødsårsak Begge kjønn (N=41257) Kvinner (N=21232) Menn (N=20025)
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 38 40 36
Svulster 26 24 28
Sykdommer i åndedrettsorganene 9 8 9
Voldsomme dødsfall 6 5 8
Andre årsaker 21 23 19
Sum  100  100  100
Kilde: Statistikk over dødsårsaker 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller