Statistisk sentralbyrå

1   Egenvurdert helse i Norge og Sverige, etter kjønn. Prosent. 2005
Egenvurdert helse Norge Sverige
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
Meget god eller god 81 80 82 75 72 78
Meget dårlig eller dårlig 6 6 6 6 7 5
Kilde: Helse- og levekårsundersøkelsen 2005, Statistisk sentralbyrå. Undersökningarna av levnadsförhållanden 2005, Statistiska centralbyrån.

Standardtegn i tabeller