Statistisk sentralbyrå

2   Gjennomsnittlige inntekter per innbygger, etter kommunenes sentralitet, 20031
  Statlige overføringer Skatter og overføringer Frie disponible inntekter
Minst sentrale kommuner 25 245 44 244 13 375
Mindre sentrale kommuner 19 970 35 210 7 706
Noe sentrale kommuner 16 790 32 353 6 643
Mest sentrale kommuner 13 460 30 424 4 754
1  Oslo er holdt utenfor i tabellen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Oslo er holdt utenfor i tabellen.

Standardtegn i tabeller