Statistisk sentralbyrå

1   Fordeling av befolkning og befolkningsvekst, etter sentralitet. Prosent
Bosted etter kommunetype Befolkningsandel 1998 Befolkningsandel 2006 Befolkningsvekst 1998-2006
Hele landet  100  100 5
Minst sentrale kommuner 14,4 13,3 -3,5
Mindre sentrale kommuner 7,6 7,3 0,5
Noe sentrale kommuner 25,2 24,9 3,9
Mest sentrale kommuner 52,8 54,5 8,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller