Statistisk sentralbyrå

6   Betalt og mottatt barnebidrag per år i 2002 før og etter skatt og i 2004. Bidragspliktige og bidragsberettigede. Gjennomsnitt1 i løpende kroner
  2002 2004
  Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall
  Før skatt Etter skatt
Bidragspliktige 29 800 21 700 1 024 21 500 1 246
Bidragsberettigede 24 100 19 800 1 190 19 400 1 399
1  Gjennomsnitt av alle, inkludert de som ikke betalte eller mottok bidrag.
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 og 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller