Statistisk sentralbyrå

2   Grad av fornøydhet med størrelsen på barnebidraget som den bidragspliktige betaler. Bidragspliktige og bidragsberettigede. 2002 og 2004. Prosent
Svar fra: Den bidragspliktige betaler Antall
Alle Alt for mye Litt for mye Passelig Litt for lite Alt for lite Ubesvart
Bidragspliktige                
2002  100 32 25 41 1 0 1  900
2004  100 18 19 60 2 - 1  953
                 
Bidragsberettigede                
2002  100 2 2 51 26 16 3 1 033
2004  100 0 2 39 26 29 4 1 136
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 og 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller