Statistisk sentralbyrå

1   Andel som mener det har skjedd endringer i eget barnebidrag fra 2002 til 2004. Bidragsberettigede og bidragspliktige.1 2004. Prosent
Svar fra: Endring i eget barnebidrag 2002-2004 Antall
Alle Bidraget er høyere i 2004 Bidraget er uendret Bidraget er lavere i 2004 Ubesvart
Bidragsberettigede  100 16 34 48 2 1 205
Bidragspliktige  100 24 34 40 2 1 067
1  Bare de som på intervjutidspunktet høsten 2004 hadde skilt lag for minst to år siden.
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller