Statistisk sentralbyrå

Sosiale indikatorer 2006
2   Medlemskap i politisk parti, fagforening eller lignende organisasjon. 2005. Prosent
  Norge Sverige Danmark
Medlem av et politisk parti   9 7 6
         
Medlem av en fagforening eller lignende        
organisasjon Ja, i dag 47 58 63
  Ja, tidligere 21 23 20
Kilde: Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004, Norge: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


Sosiale indikatorer 2006