Statistisk sentralbyrå

Sosiale indikatorer 2006
2   Tid brukt til inntektsgivende arbeid og fritid en gjennomsnittsdag i ulike aldersgrupper i 1971 og 2000. Timer og minutter
  16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-74 år
  1971 2000 1971 2000 1971 2000 1971 2000
Inntektsgivende arbeid, arbeidsreiser mv. i alt 3.36 3.04 3.47 4.39 3.53 3.51 1.49 0.29
Fritid i alt 5.50 6.58 4.55 5.42 4.58 6.34 5.54 8.14
Kilde: SSBs tidsbruksundersøkelser.

Standardtegn i tabeller


Sosiale indikatorer 2006